Xây dựng văn bản pháp luật

Câu hỏi bán trắc nghiệm môn Xây dựng văn bản pháp luật (có đáp án)

Xem thêm

Dưới đây là 2 bộ đề thi bắn trắc nghiệm môn Xây dựng văn bản pháp luật có đáp án kèm theo ở cuối bài. Xin chia sẻ để các bạn tham khảo, ôn tập chuẩn [Xem thêm…]

Download giáo trình kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật pdf

Xem thêm

Xin chia sẻ với bạn Giáo trình kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật (file pdf) – Chủ biên Cao Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Hà (Giảng viên khoa luật – trường Đại học Vinh).   [Xem thêm…]

Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành văn bản nào

Xem thêm

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015: Ủy ban thường vụ quốc hội (UBTVQH) ban hành pháp lệnh, nghị quyết (NQ), thông tư (TT)   Điều 16. Pháp lệnh, nghị quyết [Xem thêm…]

Văn bản quy phạm pháp luật có mấy loại?

Xem thêm

Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Đươc quy định tại Điều 2, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, theo đó: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản [Xem thêm…]

So sánh văn bản luật và văn bản dưới luật

Xem thêm

So sánh văn bản luật và văn bản dưới luật để chỉ rõ điểm giống và khác nhau cơ bản giữa hai loại văn bản quy phạm pháp luật này.   Các nội dung liên quan: [Xem thêm…]

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBND xã

Xem thêm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã được quy định tại điều 35 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015.   Điều 35. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân [Xem thêm…]

Ví dụ về văn bản luật và văn bản dưới luật

Xem thêm

Văn bản luật là gì? Văn bản luật là những văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nươc ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức [Xem thêm…]

Nghị quyết và quyết định của hội đồng quản trị

Xem thêm

Các tìm kiếm liên quan đến nghị quyết và quyết định của hội đồng quản trị: sự khác nhau giữa nghị quyết và quyết định, quyết nghị là gì, so sánh nghị quyết và quyết định, [Xem thêm…]

Ví dụ về thẩm quyền lập quy

Xem thêm

Thẩm quyền lập quy là gì? Thẩm quyền lập quy là một loại thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước thực hiện bằng hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm [Xem thêm…]

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Xem thêm

Ngày 22/06/2015, Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, trong đó đáng chú ý là quy định bổ sung trường hợp văn bản quy phạm pháp luật [Xem thêm…]