Thi hành án hình sự

Ngành luật thi hành án hình sự là pháp luật hành chính – tư pháp

Xem thêm

Khái niệm về thi hành án hình sự Theo Hán – Việt từ điển của tác giả Đào Duy Anh, thi hành là: “Đem cái việc đã trù định sẵn mà làm ra cho có hiệu [Xem thêm…]

Đối tương và phương pháp điều chỉnh của luật thi hành án hình sự

Xem thêm

Đối tương điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật thi hành án hình sự Việt Nam   Đối tượng điều chỉnh của luật thi hành án hình sự Việt Nam Khái niệm Theo Lý [Xem thêm…]

Phân loại quan hệ pháp luật thi hành án hình sự

Xem thêm

Phân loại quan hệ pháp luật thi hành án hình sự   >> Xem thêm: Đối tương và phương pháp điều chỉnh của luật thi hành án hình sự   * Xét từ nội dung của các [Xem thêm…]

Án treo trong Bộ luật hình sự năm 2015

Xem thêm

Án treo là một chế định pháp lý mà không phải pháp luật hình sự của quốc gia nào cũng có. Khi sửa đổi, bổ sung BLHS năm 1999 để ban hành BLHS năm 2015, trong [Xem thêm…]

Thi hành án treo theo quy định của pháp luật hiện hành

Xem thêm

Thi hành án treo theo quy định của pháp luật hiện hành.    Các nội dung liên quan được tìm kiếm: Chế định án treo theo quy định của pháp luật hiện hành Thi hành án [Xem thêm…]

Thi hành hình phạt tù theo quy định của pháp luật hiện hành

Xem thêm

I. Nội dung bản chất thi hành hình phạt tù 1. Khái niệm – Hình phạt tù: Điều 38 Luật thi hành án hình sự Tù có thời hạn đối với mỗi người phạm 1 tội [Xem thêm…]

Quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Xem thêm

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chính sách hình sự mới hết sức nhân đạo được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 nhằm thực hiện chủ trương “đề cao [Xem thêm…]

Đề cương ôn tập môn thi hành án hình sự – Khoa luật – Đại học Vinh

Xem thêm

[Hocluat.vn] Dưới đây là nội dung ôn tập môn thi hành án hình sự – Khoa luật – Đại học Vinh năm học 2017-2018. Xin chia sẻ để bạn tham khảo.   Câu hỏi 5 điểm [Xem thêm…]

Thực tiễn áp dụng án treo, những vướng mắc và kiến nghị, đề xuất

Xem thêm

[Hocluat.vn] Nghị quyết số 01/2013/NQ- HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn áp dụng Điều 60 BLHS về án treo quy định chi tiết, bổ sung, giải [Xem thêm…]

Các nguyên tắc cơ bản của luật thi hành án dân sự Việt Nam

Xem thêm

Nguyên tắc của luật thi hành án dân sự là những tư tưởng pháp lý cơ bản, phản ánh quan điểm của đảng, nhà nước ta về thi hành án dân sự, xuyên suốt các quy [Xem thêm…]