Thi hành án dân sự

Đề thi môn Luật Thi hành án dân sự – Đại học luật TP.HCM

06-06-2015 Hộ gia đình
Xem thêm

Tổng hợp đề thi môn Luật Thi hành án dân sự – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (ULAW) không kèm theo đáp án (cập nhật từ năm 2015 – 2020). Xin chia sẻ [Xem thêm…]

Khái niệm Luật thi hành án dân sự Việt Nam

03-06-2018 Hộ gia đình
Xem thêm

Thi hành án là hoạt động làm cho các bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành của Toà án được thực hiện. Nếu như kết quả hoạt động xét xử là đưa ra [Xem thêm…]

Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật thi hành án dân sự

Xem thêm

Phân tích đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật thi hành án dân sự Việt Nam.   Xem thêm: Khái niệm Luật thi hành án dân sự Việt Nam   Đối tượng điều [Xem thêm…]

Nguồn của Luật thi hành án dân sự Việt Nam

03-06-2018 Hộ gia đình
Xem thêm

Nguồn của Luật thi hành án dân sự Việt Nam bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có chứa đựng các quy phạm pháp luật [Xem thêm…]

Quan hệ pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam

03-06-2018 Hộ gia đình
Xem thêm

Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật thi hành án dân sự, thành phần của quan hệ pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam.   1. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ [Xem thêm…]

Kỹ năng trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự

Xem thêm

Bài viết này tập trung phân tích một số kỹ năng mà Kiểm sát viên cần chú ý để phát hiện vi phạm khi tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án của [Xem thêm…]

Kinh nghiệm kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Xem thêm

Phát hiện vi phạm trong xác minh điều kiện THA càng sớm thì việc khắc phục hậu quả càng nhẹ, làm tốt việc kiểm sát xác minh điều kiện THA không đơn thuần chỉ là việc [Xem thêm…]

Cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự

Xem thêm

Cơ quan thi hành án dân sự là cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thi hành các bản án, quyết định dân sự.   Các nội dung liên quan được [Xem thêm…]

Về quyền tố cáo của người được thi hành án?

Xem thêm

Tố cáo là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Tố cáo là cụm từ khá quen thuộc trong pháp luật cũng như [Xem thêm…]

Một số nội dung thông báo về thi hành án dân sự

Xem thêm

Trong công tác thi hành án dân sự thì thông báo về thi hành án là một thủ tục rất quan trọng theo quy định của pháp luật. Thông báo về thi hành án là hình [Xem thêm…]