Luật thương mại

Đề tài tiểu luận bộ môn Luật Thương mại quốc tế

Xem thêm

Tổng hợp đề tài tiểu luận/khóa luận tốt nghiệp lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế (Luật WTO và các thiết chế thương mại đa phương, khu vực; hợp đồng thương mại quốc tế; pháp [Xem thêm…]

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại

Xem thêm

Tranh chấp thương mại là những mâu thuẫn hay bất đồng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện các hợp đồng thương mại.   Các nội dung liên quan: Trình [Xem thêm…]

Bài tập thương mại: Tìm hiểu về Khuyến mại

Xem thêm

Kinh tế ngày càng phát triền thì nhu cầu về thị trường cũng ngày càng được nâng cao. Do chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, người tiêu dùng ngày nay hiểu rất rõ [Xem thêm…]

Phân tích đặc điểm chung của các hoạt động trung gian thương mại

Xem thêm

Căn cứ vào định nghĩa về hoạt động trung gian thương mại và các điều khoản quy định  tại  chương V Luật  thương mại năm 2005, có thể thấy hoạt động trung gian thương mại theo [Xem thêm…]

Bản chất pháp lý của hoạt động đấu giá hàng hóa

Xem thêm

Trên thị trường, quan hệ cung cầu về các loại hàng hóa, dịch vụ ít khi ở trạng thái cân bằng mà nó luôn diễn biến rất phức tạp. Khi cung vượt quá cầu thì thị [Xem thêm…]

Câu hỏi tự luật môn luật thương mại 2 có lời giải

Xem thêm

Tổng hợp các câu hỏi ôn tập Luật thương mại 2 có lời giải, các bạn có thể kham khảo ôn tập để kỳ thi đạt kết quả tốt nhất   Câu 1: Hợp đồng Kinh [Xem thêm…]

So sánh Giải thể Doanh nghiệp với Phá sản Doanh nghiệp

Xem thêm

Khái niệm:   + Giải thể DN: là việc làm chấm dứt sự tồn tại của DN về mặt pháp lý và trên thực tế. Khi thấy sự hoạt động không còn cần thiết, tự giải [Xem thêm…]

Khái niệm, điều kiện để trở thành và các loại chủ thể của Luật kinh tế? Cho ví dụ?

Xem thêm

Trình bày khái niệm, điều kiện để trở thành hủ thể của luật kinh tế và phân tích các loại chủ thể của Luật kinh tế căn cứ vào chức năng hoạt động, vị trí, vai [Xem thêm…]

So sánh Doanh nghiệp tư nhân với Công ty hợp danh

Xem thêm

Khái niệm:   + DNTN : là DN do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt đông của DN. + Cty Hợp danh [Xem thêm…]

So sánh Doanh nghiệp tư nhân với Công ty hợp danh

Xem thêm

Để so sánh (phân biệt) Doanh nghiệp tư nhân với Công ty hợp danh, ta có thể xét trên các tiêu chí như Tư cách pháp nhân, số lượng thành viên, đại diện theo pháp luật [Xem thêm…]