Luật hiến pháp

Vì sao nên để tòa án giải thích luật?

Xem thêm

Dự thảo của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (HP) tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân về HP mới đây đã bổ sung phương án chuyển thẩm quyền giải thích luật [Xem thêm…]

Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và những vấn đề cần hoàn thiện

Xem thêm

Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu [Xem thêm…]

So sánh Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 2013

Xem thêm

So sánh Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 2013 để chỉ rõ sự giống và khác nhau giữa bản hiến pháp đầu tiên và bản hiến pháp đang có hiệu lực hiện nay.   Các nội [Xem thêm…]

Đảm bảo quyền của phạm nhân nhìn từ góc độ quyền công dân

Xem thêm

Pháp luật hiện hành không giới hạn mọi quyền công dân của phạm nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, một số quyền cơ bản của phạm nhân mặc dù không bị pháp luật cấm nhưng rất [Xem thêm…]

So sánh hiến pháp 1980 và 1992

Xem thêm

So điểm giống và khác nhau giữa hiến pháp 1980 và hiến pháp 1992, đây là nội dung được tách ra bài viết: So sánh các bản hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ   Hiến [Xem thêm…]

So sánh tính chất nhiệm vụ giữa hiến pháp 1980 và 2013

17-07-2017
Xem thêm

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh hoàn cảnh ra đời, tính chất nhiệm vụ giữa hiến pháp 1980 và 2013: so sánh hiến pháp 1946 và 1959 về hoàn cảnh ra đời tính chất [Xem thêm…]

Sự giống nhau giữa các bản hiến pháp

Xem thêm

Các tìm kiếm liên quan đến sự giống nhau giữa các bản hiến pháp: so sánh các bản hiến pháp việt nam, so sánh hiến pháp 1946 và hiến pháp 1992, so sánh hoàn cảnh ra [Xem thêm…]

Những điểm mới về chủ tịch nước theo hiến pháp 2013 so với 1992

Xem thêm

Trong hoàn cảnh chiến tranh, Hồ Chí Minh là Chủ tịch nước, đứng đầu Chính phủ và kiêm chức vụ Thủ tướng. Đến năm 1955, chức vụ Thủ tướng được chuyển giao cho Phó Thủ tướng [Xem thêm…]

Tại sao phần lớn các QPPL luật hiến pháp không có phần chế tài?

Xem thêm

Cấu trúc của quy phạm pháp luật bao gồm 3 bộ phận: Giả định, quy định và chế tài. Tuy nhiên, phần lớn các quy phạm pháp luật (QPPL) Luật Hiến pháp không có phần chế [Xem thêm…]

Điểm mới của hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền công dân

Xem thêm

Những điểm mới của hiến pháp năm 2013 liên quan đến vấn đề quyền công dân, quyền con người và kế hoạch triển khai thi hành hiến pháp.   Đề mục: (Nhấn vào từng mục để [Xem thêm…]