Luật du lịch

Hạn chế trong quy định bảo vệ quyền lợi của khách du lịch và kiến nghị hoàn thiện

Xem thêm

Tóm tắt: Luật Du lịch năm 2017 đã có hiệu lực và đang được thực thi. Nhưng trong quá trình áp dụng, Luật đã bộc lộ một số hạn chế. Một trong những hạn chế đó là [Xem thêm…]

Khái niệm, đối tượng điều chỉnh và chủ thể của Luật du lịch quốc tế

Xem thêm

Luật du lịch quốc tế là hệ thống những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội có yếu tố nước ngoài liên quan đến hoạt động du lịch.   Những nội dung [Xem thêm…]

[PDF] Giáo trình Tổng quan du lịch – Trường Cao đẳng Thương Mại

Xem thêm

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Tổng quan du lịch PDF, Giáo trình Tổng quan du lịch PDF, Giáo trình Tổng quan du lịch Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Tổng [Xem thêm…]

Đề thi môn pháp luật về du lịch (có đáp án)

Xem thêm

Tổng hợp đề thi môn pháp luật về du lịch (có đáp án) để các bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả như mong muốn!   Những nội dung cùng [Xem thêm…]

102 câu hỏi nhận định đúng sai môn luật du lịch (có đáp án)

Xem thêm

Tổng hợp các câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật du lịch (có gợi ý đáp án) để bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi 2021 – 2022 sắp tới đạt kết [Xem thêm…]

102 câu hỏi trắc nghiệm tổng quan pháp luật du lịch (có đáp án)

Xem thêm

Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn Luật du lịch 2021 được biên soạn dưới dạng câu hỏi bán trắc nghiệm tổng quan (có đáp án). Xin chia sẻ để các bạn tham khảo: .. [Xem thêm…]