Luật chứng khoán

Phát hành chứng khoán của công ty cổ phần?

Xem thêm

Chứng khoán là gì? Theo Khoản 1 Điều 6 Luật chứng khoán năm 2013, chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc [Xem thêm…]

Pháp luật về xử phạt VPHC trong hoạt động công chứng – một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Xem thêm

Đặt vấn đề Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, [Xem thêm…]

Quyền sở hữu chứng khoán

Xem thêm

Công ty cổ phần lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông như một văn bản chứng minh quyền sở hữu cổ phần của mỗi cổ đông. Công ty phát hành cổ phiếu để xác [Xem thêm…]

Các loại hình chứng khoán phái sinh

Xem thêm

Tóm tắt: Trong vài chục năm qua, chứng khoán phái sinh ngày càng trở nên phổ biến trong giao dịch chứng khoán và đã trở thành công cụ không thể thiếu của các nhà quản lý [Xem thêm…]

Góp ý những quy định về công ty chứng khoán trong Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Xem thêm

Tóm tắt: Bài viết nhận xét, đánh giá các quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của công ty chứng khoán trong Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)[1] nhằm tìm ra những quy định còn [Xem thêm…]

Tổng hợp câu hỏi bán trắc nghiệm môn Luật chứng khoán

Xem thêm

Tổng hợp câu hỏi bán trắc nghiệm môn Luật chứng khoán (có đáp án) để bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. .. Những nội dung liên quan: Tổng hợp câu [Xem thêm…]

[PDF] Giáo trình Luật Chứng khoán – Đại học Luật Hà Nội

Xem thêm

[Download Ebook] Giáo trình Luật Chứng khoán – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2021. Chủ biên: TS. Phạm Thị Giang Thu. .. Những tài liệu liên quan: Bài [Xem thêm…]

Tổng hợp câu hỏi lý thuyết môn Luật chứng khoán

Xem thêm

Tổng hợp câu hỏi lý thuyết môn Luật chứng khoán (có file đáp án kèm theo) để bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi 2021 – 2022 tới đạt kết quả như mong [Xem thêm…]

Đề cương môn luật chứng khoán – Đại học luật Hà Nội

Xem thêm

[Hocluat.vn] xin chia sẻ với bạn Đề cương môn luật chứng khoán biên soạn bởi giảng viên bộ môn tài chính – ngân hàng, khoa Pháp luật kinh tế, trường Đại học luật Hà Nội.   [Xem thêm…]

Đề tài tiểu luận bộ môn Luật thuế – Tài chính – Ngân hàng

Xem thêm

[Hocluat.vn] Tổng hợp đề tài tiểu luận môn Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thuế, Luật Ngân hàng, Pháp luật Kinh doanh bảo hiểm, Pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán để các bạn [Xem thêm…]