Luật cạnh tranh

Thủ tục tố tụng cạnh tranh trong dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)

Xem thêm

Luật Cạnh tranh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã tạo thành một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, một hành lang và khuôn khổ [Xem thêm…]

Các hình thức tồn tại của cạnh tranh

Xem thêm

Trong kinh tế học và trong khoa học pháp lý, các nhà khoa học có nhiều cách phân loại cạnh tranh khác nhau để phục vụ cho nhiệm vụ nghiên cứu hoặc cho công tác xây [Xem thêm…]

Khái niệm chính sách cạnh tranh

Xem thêm

Chính sách cạnh tranh bao gồm tất cả các biện pháp của Nhà  nước nhằm duy trì cạnh tranh, một mặt chủ động tạ  ra các tiền đề cho cạnh tranh, mở cửa thị trường, loại [Xem thêm…]

Vai trò của pháp luật cạnh tranh

Xem thêm

Vai trò của pháp luật cạnh tranh đó là tạo lập môi trường kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng, tự do; bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp; bảo vệ quyền lợi của người tiêu [Xem thêm…]

Mục tiêu của Luật Cạnh tranh

Xem thêm

Mục tiêu chủ yếu của pháp luật cạnh tranh là nhằm đạt được hiệu quả phân bổ và tối đa hóa phúc lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều này mới chỉ là sự bắt đầu [Xem thêm…]

Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh

25-04-2018 Quyền tư pháp
Xem thêm

Các quy phạm về xử lý vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh, đặc biệt là đối với các hành vi vi phạm về hạn chế cạnh tranh cũng là một trong những điểm đột phá [Xem thêm…]

Toàn văn những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018

Xem thêm

Toàn văn những điểm mới của luật cạnh tranh 2018. Luật Cạnh tranh (sửa đổi) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019 thay thế Luật Cạnh tranh 2004. Luật có 10 chương và 118 điều, [Xem thêm…]

Về cơ chế đảm bảo quyền khiếu nại vụ việc cạnh tranh

Xem thêm

Tóm tắt: Nội dung quy định về quyền khiếu nại vụ việc cạnh tranh trong Luật Cạnh tranh năm 2018 đã có khá nhiều thay đổi so với quy định của Luật Cạnh tranh năm 2004. Mặc [Xem thêm…]

Xử phạt vi phạm hành chính về cạnh tranh

Xem thêm

Luật cạnh tranh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ [Xem thêm…]

Tài liệu giới thiệu Luật Cạnh tranh năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2019)

Xem thêm

Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.   >>> Tải về máy: Tài liệu giới thiệu Luật [Xem thêm…]