Lịch sử văn minh thế giới

Chứng minh ai cập là tặng phẩm của sông Nin

Xem thêm

Herodote đã từng viết: “Ai Cập là tặng phẩm của sông Nil”     Các tìm kiếm liên quan đến chứng minh ai cập là tặng phẩm của sông nin: vì sao nói ai cập là [Xem thêm…]

Ảnh hưởng của tôn giáo đến văn minh Ai Cập

Xem thêm

Phân tích ảnh hưởng của tôn giáo đến văn minh Ai Cập, ta có thể đề cập tới một số điểm nổi bật trên các lĩnh vực như chính trị, văn học, nghệ thuật, khoa học [Xem thêm…]

Bản chất, chức năng, bộ máy và hình thức nhà nước chủ nô

Xem thêm

Nhà nước chủ nô là gì? Nhà nước chủ nô là nhà nước đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người, ra đời trên cơ sở sự tan rã của chế độ cộng sản nguyên [Xem thêm…]

Sự ra đời, bản chất và quá trình phát triển của nhà nước tư sản

Xem thêm

Nhà nước tư sản (NNTS) là kiểu nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển trong lòng hình thái kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa (TBCN).   Những nội dung liên quan: [Xem thêm…]

Bản chất, chức năng, bộ máy và hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa

Xem thêm

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là gì? Nhà nước xã hội chủ nghĩa là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử xã hội loài người. Là tổ chức mà thông qua đó, đảng của giai [Xem thêm…]

Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

Xem thêm

Nhà nước là gì? Nhà nước là tổ chức xã hội đặc biệt của quyền lực chính trị được giai cấp thống trị thành lập nhằm thực hiện quyền lực chính trị của mình.   Những nội dung cùng [Xem thêm…]

Những thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại

Xem thêm

Thành tựu văn minh Ai Cập cổ đại: Nền văn hoá vật chất và tinh thần của văn minh Ai Cập cổ đại được xây dựng từ khi có người đến sinh sống ven sông Nin. [Xem thêm…]

Vai trò của sông Nin đối với Ai Cập

Xem thêm

Sông Nin (Nile) là dòng sông thuộc châu Phi, là sông chính của khu vực Bắc Phi, thường được coi là con sông dài nhất trên thế giới,[1] với chiều dài 6.853 km và đổ nước vào Địa [Xem thêm…]

Bản chất, chức năng, bộ máy và hình thức nhà nước phong kiến

Xem thêm

Nhà nước phong kiến là gì? Nhà nước phong kiến là nhà nước ra đời trên cơ sở của sự sụp đổ của xã hội chiếm hữu nô lệ, ở một số quốc gia nhà nước [Xem thêm…]

Bản chất, chức năng, bộ máy và hình thức nhà nước tư sản

Xem thêm

Nhà nước tư sản là gì? Nhà nước tư sản là kiểu nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển trong lòng hình thái kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa. .. Những nội dung [Xem thêm…]